Umntu omnye ulahlekile kufutshane nomlambo iKlamath kwaye enye yeedokhi kunye nenani lezikhephe kwizibuko laseSanta Cruz zatshatyalaliswa ngolwe-Sihlanu njengoko amaza etsunami avela kwinyikima enamandla eJapan yabetha kuMntla California. Amakhulu abantu baye bakhutshwa elunxwemeni baza balunyukiswa ukuba bangabuyi de intsongelo yetsunami ithothe.Ubuncinci abantu abahlanu ababebukele amaza bakhukuliselwa elwandle, ngokutsho kweAssociated Press. Abantu abane bahlangulwa emanzini kumazantsi e-Oregon, kodwa enye indoda eyayithatha iifoto eMntla California ibingekabikho ngoLwesihlanu emva kwemini. Iinqwelo-ntaka zoonogada baseNxwemeni zamfuna kufutshane nomlambo iKlamath e-Del Norte County, kodwa zawabiza amathuba akhe okusinda kulwandle olubandayo nolumagingxigingxi.

I Eureka Times Standard yanikela ingxelo yokuba le ndoda ingaziwayo nabahlobo ababini baye bahamba baya ngaselunxwemeni besiya kufota amaza afikayo xa bobathathu bakhukuliselwe elwandle. Amadoda amabini abuyela elunxwemeni ekhuselekile.

Ngokweziko lokuthunyelwa kwe-Ofisi kaSheriff ye-Curry County e-Oregon, abantu abane baye bakhukuliswa elunxwemeni kufutshane neBrookings, kodwa bonke bakwazile ukubuyela elunxwemeni kwaye kubikwe kuphela ukulimala okuncinci, ingxelo yeThe Times Standard.

ESanta Cruz, uthotho lwamaza olwandle lwenza umonakalo kwizibuko lesixeko, apho izibuko latshatyalaliswayo zaza izikhephe ezingaphezu kwama-30 zaphuma ezibukweni, uninzi lwazo lwatshona kwaye uninzi lwafumana umonakalo omkhulu. Lilonke, olu tyando lubangele umonakalo oqikelelwa kwi-14 yezigidi zeedola.Ngeye-11:15 kusasa, kwafika umsinga omkhulu kwizibuko laseSanta Cruz laza lathumela intaphane yamaphenyane, amanye enobude obuziimitha ezingama-40 ubude, ejikela emacaleni aza antlitheka kwezinye izikhephe ezazibotshelelwe kwiziliphu ezikufutshane. Izikhephe ezininzi zazika kwaye abantu kwisihlwele bakhefuzela kakhulu bekhwaza njengoko iipali zezikhephe zazibetha emanzini.

Kukwakho neengxelo zomonakalo omkhulu kwizibuko laseCrescent City, apho izikhephe ezingama-35 zatyunyuzwa khona.Uninzi lomonakalo eSanta Cruz ubekwe embindini kwenye yeedokhi - eyaziwa ngokuba yi-U dock- eyatshatyalaliswa ngendlela emangalisayo.

Idokhi, yayikhangeleka ngathi lugqabhuko-dubulo, utshilo uMichael Sack, ongumnini weSanctuary Cruises. Idokhi yasuka yaqhushumba. Yaqhiphuka yaza yaqhekeka.USack uthe isikhephe esiziimitha ezingama-30 sazika kwaye ezinye izikhephe ezine ubuncinane zophuka. Kwangentseni, bekukho amaphenyane aqikelelwa kuma-40 awayebotshelelwe kwizibuko le-U. Nge-11:15 a.m., babebathathu okanye abane kuphela.

Babedada ngapha nangapha kwizibuko, babetheka kwezinye izikhephe, utshilo u-Sack, esongeza isikhephe sakhe sokubukela iminenga esiziimitha ezingama-48 asonakaliswa.UReNae Ammon waseScotts Valley naye wayenethamsanqa. Isikhephe sakhe sokuloba esiziimitha ezingama-31 sasinda.

Uyalibala ukuba ulwandle lunamandla kangakanani na, utshilo uAmon. Unokuba ngenene kwinceba yayo.

Umphathi weNqila yaseSanta Cruz uNeal Coonerty uthe itsunami ibangele umonakalo oqikelelwayo kwi-10 yezigidi zeerandi kwiziseko ezingundoqo kwiZibuko laseSanta Cruz kunye ne-4 yezigidi zeerandi ezongezelelweyo kwipropati yomntu (izikhephe). UCoonerty uthe abaphathi beedolophu bazama ukuthetha namagosa karhulumente malunga nokufumana ukutyunjwa kwentlekele.

‘Kukho umonakalo wokwenyani owenziwayo apha, utshilo uCoonerty.

UCoonerty ngusodolophu owayesakuba ngusodolophu waseSanta Cruz osapho lwakhe luneBookshop yaseSanta Cruz, eyatshatyalaliswa kwinyikima ka-1989 yaseLoma Prieta.

Ukuphila ngexesha lenyikima, unomzuzwana xa uqonda ukuba awusekho kulawulo kwaye kufuneka uyikhuphe, utshilo uCoonerty. Oku kwavakala ngolo hlobo. Iyoyikisa.

UToby Goddard, olilungu lekomishoni yamazibuko esi sixeko, uthe amanzi anjengomlambo oqukuqelayo kuneliza elikhulu.

Ubuncinane bekukho amaza asibhozo ukuya kwali-10 ezibuko, afika rhoqo ngemizuzu eli-10.

Ezinye izikhephe zaphuka, ezinye zawela, iimasti zazo zaphuka kwezinye izikhephe. Kulo lonke izibuko kwakukho inkunkuma eyayidada kuyo yonk’ indawo, amatayara, izinto zokupholisa, iziqwenga zomthi.

Ngeye-11:30 kusasa, amakhulu abantu ayeme kumacala omabini ebhulorho yeSitrato iMurray enqumla izibuko yaye ebukele imisinga emikhulukazi engena iqhekeza izikhephe.

ECapitola, iizandi zamanzi zaya kufikelela phezulu eludongeni lolwandle kodwa azizange zophule, ngokutsho kwegosa lesixeko.

Inkonzo yeMozulu yeSizwe ikhuphe isilumkiso setsunami kunxweme oluninzi lwaseKhalifoniya kulandela inyikima enobukhulu obuyi-8.9-magnitude ehlasele kunxweme olukumantla-mpuma eJapan kwangoko namhlanje.

Kungekudala emva kokuba amaza okuqala eqalise ukuntlitha unxweme lwaseSanta Cruz malunga nentsimbi yesi-8 kusasa, izikhephe zabonwa zidada ngaphandle kwezibuko. Ibhunga lesiXeko saseCrescent u-Rich Enea uxelele i-Times-Standard 35 izikhephe zatyunyuzwa kwaye ichweba lafumana umonakalo omkhulu. Ngentsimbi ye-10 kusasa, uluntu oluselunxwemeni lwalulindele ukuhlaselwa okukhulu.

Ekuseni ngale ntsasa, inkonzo yemozulu ikhuphe isilumkiso ngetsunami ixelela abantu abahlala ngaselunxwemeni ukuba bafudukele kwiindawo eziphakamileyo. Njengoko amakhulu abantu ayehamba elunxwemeni kufutshane neHalf Moon Bay kwaye amisa ecaleni kwendlela engu-92 kunye ne-Skyline Boulevard eSan Mateo County, omnye umlobi wayesiya kumaza.

UDuncan Maclean wakhwela isikhephe sakhe, iBarbara Faye, wasinga elwandle ngale ntsasa xa weva ukuba itsunami isiza.

Yeyona ndawo ikhuselekileyo kwitsunami, utshilo uMaclean. Ndine-investment investment apha ekufuneka ndiyikhusele.

Abanye abalobi abambalwa ngaphandle kwiZibuko lasePillar Point bebelandela ukhokelo lwakhe ngale ntsasa.

Kukho ukudumba okukhulu okubonakala ngathi kuyakha, kodwa andiqondi ukuba kuvela kwitsunami. Ndicinga ukuba ivela kwisiphango, utshilo uMaclean, owayemalunga neekhilomitha ezintandathu ukusuka kunxweme lweHalf Moon Bay ngentsimbi ye-9:05 a.m. Ndicinga ukuba ayizukubetha kakhulu njengoko bebeqikelele.

Ibiyimeko efanayo ecaleni kweHighway 17 eSummit Road.

Amaza okuqala abetha i-Monterey Harbour malunga ne-7: 50 ekuseni kwaye malunga ne-2.4 yeenyawo eziphezulu kunokuba kubonakala kuqhelekileyo, ngokutsho kukaDiana Henderson wenkonzo yemozulu. Amaza abetha kuqala eSan Francisco malunga nentsimbi yesi-8:20 ebusuku.

Xa amaza okuqala efikile, isilumkiso sinokuhlala sisebenza iiyure. Amaza ayenokuphakama kwiiyure ezimbini ukuya kwezintathu emva kokufika kwawo okokuqala.

Ayisilo iliza elinye elikhulu, utshilo uDiana Henderson, umboneleli wenkonzo yemozulu. Luthotho lwamaza anokuba yingozi ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 ukuya kwezili-10 emva kokufika kwamaza okuqala.

Isilumkiso setsunami asizange sithintele isityalo esiqhelekileyo sabatshutshisi ukuba basiwe emanzini kwi-Pleasure Point eSanta Cruz. Isihlwele sabathandathu ekuphumeni kwelanga kwindawo eyaziwa ngokuba yi-Hook kumazantsi e-41st Avenue baye banda ukuya kwi-20 nge-7 ekuseni.

Ngelixa abambalwa bebedlala ngokukhuselekileyo - ndiphuma ngo-7:30; andinakuyithethelela enkosikazini nakubantwana, yatsho enye - abanye babonakala beyidlulisa njengesiganeko sendalo esiqheleke kakhulu esinokubonwa okanye singabonwa.

Ngentsimbi ye-7:30 kusasa, imizuzu ukususela ekufikeni kwetsunami, amanzi ayesele egcwele abantu abasebenzisa amaza olwandle kunye nesiqingatha seshumi elinesibini labanye ababethe ngcu phezu kweliwa, begqiba kwelokuba bazinxibele ezabo iisuti ezimanzi baze babhexe ngaphandle. Nangona uphawu lwe-elektroniki olusecaleni kwevenkile ye-O'Neill Surf kwi-41st Avenue ludanyaze i-TSUNAMI WARNING, iimoto ezininzi bezicinezela ukubheka phambili kunokubuya umva - uninzi lwazo zineebhodi zokusefa ezibotshelelwe eluphahleni.

KwiNqila yaseSan Mateo ekudibaneni kohola we-92 kunye ne-Skyline Boulevard, malunga ne-1,000 yeemoto zazipakwe kuzo zombini iindlela njengoko abahlali baseHalf Moon Bay bejonge ukufumana indawo ephezulu. Ngentsimbi ye-8:30 kusasa, indlela yayifana nebala lokupaka i-strip mall njengoko izithuthi zixinanisene phakathi, kwiindawo eziqhekekayo nasecaleni kwegxalaba.

Ngelixa abanye abantu babehleli ezimotweni zabo, kwakukho abanye abantwana ababedlala kwindawo enengca ekufutshane ne-median.

UMartin Quijano, oneminyaka engama-25, waseHalf Moon Bay, wafumana umnxeba ovela kumhlobo wakhe malunga nentsimbi yesi-4 ekuseni kwaye kwangoko wangena emotweni yakhe wayiqhubela ngase-Skyline Boulevard. Ekuqaleni wayesoyika kodwa ngoku ungxamele ukugoduka.

Igosa le-CHP u-Art Montiel ubongoza abaqhubi beemoto ukuba bazame ukumisa kwi-Skyline Boulevard.

Izithili zesikolo saseSan Mateo County kwiHalf Moon Bay, Pacifica kunye nommandla wePescadero zavalwa zonke ngoLwesihlanu njengoko amagosa ayelindele itsunami.

Amagosa asePacifica abeka iindawo zokukhusela kwizikolo eziphakamileyo zaseTerra Nova nase-Oceana, kodwa abantu kuphela ababonakalisiweyo babejonge ukufumana umbono ongcono wamaza. I-Oceana High ihleli phezu kwenduli kwaye ijonge ulwandle.

Akukho mntu kwindawo yokuhlala ngaphandle kwabantu abaqhubayo, inqununu yaseOceana u-Aprili Holland uthe. Phantse kwakungekho mntu uvelayo.

Kwisikhululo seenqwelomoya saseSan Francisco, zonke iinqwelomoya ezivela eTokyo zirhoxisiwe, kodwa zonke iinqwelomoya zaseHawaii zisebenza ngokwesiqhelo, utshilo isithethi sesikhululo seenqwelomoya uMike McCarron.

Emantla eCalifornia, amaza anokufikelela phezulu ukuya kuthi ga kwi-5.3 yeenyawo, ngokwenkonzo yemozulu.

Umsinga waqala ukunyuka ngokukhawuleza emva kwe-7: 30 ekuseni ngaselwandle kwiSixeko saseCrescent, apho i-tsunami yayilindeleke ukuba ibethe kakhulu eCalifornia. Amagosa aqikelele ukuba amaza anokufikelela phezulu njengeenyawo ezi-7.

ESanta Cruz, ukufikelela kwiiflethi zaselwandle ezibandakanya iBoardwalk kunye ne-wharf kamasipala kuya kuvalwa ngalo lonke ixesha lokulumkisa ngetsunami, ngokutsho kwamapolisa. Ukuvalwa kwendlela kubandakanya: iBeach Street eMunicipal Wharf, Riverside Avenue eThird Street, Laurel Street Extension eThird Street kunye nePasifiki Avenue eCenter Street.

Amagosa esixeko saseSanta Cruz acebise malunga nabantu abayi-6,600 kwindawo ye-tsunami yedolophu ukuba baphume, ngokutsho kweSekela likaMongameli wamaPolisa uSteve Clark. Umyalelo licebiso, hayi isinyanzelo. Oko kuquka ummandla weBeach Flats, ecaleni kweWest Cliff Drive, indawo yezibuko kunye noMlambo iSan Lorenzo.

Amagosa eSan Francisco avale iGreat Highway, i-Ocean Beach kunye nezinye iilwandle zedolophu.

Nangona amagosa kaxakeka ekhumbuza abahlali ukuba baphephe iindawo ezingaselunxwemeni namhlanje, kukho abantu abaninzi abazama ukubukela amaza.

Njengoko ababukeli babehlanganisene kufuphi ne-Pacifica boardwalk, isibini esasihamba nenja yaso ngaseludongeni lolwandle sathi sasingasoyiki ngeengxelo kwaye sasingenanjongo yokuphuma. Babethandabuza ngeendaba kunye neengxelo zemozulu.

Bakwasixelele ukuba liza kukhithika kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, utshilo uMat Jetty, oneminyaka engama-31, wasePacifica.

UMark Johnsson, isazi sejoloji kwiKhomishini yoNxweme lwaseCalifornia, uthe abantu ababukeleyo mhlawumbi bebelindele amaza ohlobo lwemuvi.

IHollywood iyenze yabonakala ngathi makhulu, amaza amakhulu, utshilo uJohnsson. Kodwa ingaphezulu nje enkulu, kancinci kancinci.

UJohnsson wayephuma ngentsimbi yesi-8 ukuya kweyesi-9 kusasa ngaloo yure, wathi ubone amaza amabini etsunami.

Enye indoda yatsiba ngaphaya kodonga lolwandle yaya elunxwemeni.

Bendingazuhamba kolwa lwandle ngoku. Akho ndlela yimbi. UJohnson uthe.

Umbhali wabasebenzi uMark Conley kunye ne-Associated Press baba negalelo kule ngxelo.