Ngeminyaka emi-5 ubudala, ukusebenzisa kukaNorah Pehl isinciphisi sakhe kwaba qatha.Njengoko umama wakhe, uChristina, ebalisa, uNorah wahamba imini yonke ephethe uPassy emlonyeni wakhe. Wayeyifuna ukuba ilale. Umama notata babeyisusa emva kokuba uNorah enqwalile, kodwa, nasebuthongweni obunzulu, intombi yabo yayidla ngokuyifumana ize iyibuyisele emlonyeni.

Izalamane zivakalise inkxalabo ngokuncama kukaNorah kwibhinki yakhe, njengoko wenzayo ugqirha wamazinyo wosapho, owathi ukuncanca kwakutshintsha ukuluma kukaNorah. Kodwa, abakwaPehl, baseBerkeley, bagqiba kwelokuba bamyeke uNorah azilumle kwi-pacifier xa sele elungile.

Kwakukho ibala elininzi, kodwa mna nomyeni wam sasikholelwa ngamandla ekumvumeleni ukuba alisebenzise ukuze azithobe kunokoyika impilo yakhe yamazinyo, utsho.

I-pacifiers ingena kwi-reflex yendalo yomntwana, ukuzola ukuncelisa. Yiyo loo nto behlala beba lukhuselo olungcono lwabazali kwingxabano. Nangona kunjalo kukho ingxoxo eninzi malunga nemingcipheko kunye neenzuzo zokuncancisa okungenasondlo naxa umntwana emdala kakhulu ukuba angafumana i-pacifier.Amajelo eendaba awise isigwebo esininzi kuSuri Cruise oneminyaka emi-5, owabonwa eVancouver kwinyanga ephelileyo esanca ibhinki yakhe. Ekugqibeleni, iingcali zithi kuxhomekeke kubazali ukuba balinganise izinto ezilungileyo kunye neengxaki zokusetyenziswa kwe-pacifier, kwaye banqume ukuba lixesha lokuvala i-binky.

Intombi kaPehl, uNorah, wayeka ukusebenzisa i-pacifier yakhe xa efika kwisikolo sabantwana abancinci kwaye waphawula ukuba abanye abantwana babengenazo, umama wakhe uthi. Ngokutsho kwe-American Academy of Pediatrics, abaninzi abantwana bayeka ukusebenzisa i-pacifiers ngokwabo phakathi kweminyaka eyi-2 kunye ne-4. Kwaye i-AAP ye-Oral Health Initiative ithi ukufunxa kwi-pacifier akunakwenzeka ukuba kubangele imiphumo yamazinyo yexesha elide ukuba iyekwa ngaphambi kweminyaka eyi-5.Umngcipheko oncitshisiweyo

Unokwazisa i-pacifier ekuqaleni kwenyanga ye-1 ubudala, okanye xa ukuncancisa kusungulwe. Nangona isizathu singaqondwa ngokupheleleyo, ukusetyenziswa kwezithomalalisi xa ulele kuye kwabonakala kunciphisa ingozi yokufa kweentsana ngequbuliso, utsho uMichael Goodstein, isazi ngezifo zeentsapho sasePennsylvania, ilungu leAmerican Academy of Pediatrics’ task Force on SIDS.Esinye seziphumo eziqhubekayo kuphando kukuba ngobusuku bangaphambi kokufa kwabantwana, abazange banikwe i-pacifier, uthi. Sikholelwa ukuba kuba kubalulekile ukuba iintsana zivuke amaxesha amaninzi ebusuku, ukuba zivakalelwa kukuba i-pacifier iwile emlonyeni wabo, baya kuvuka. Enye ithiyori yeyokuba itshintsha indawo yomhlathi, kwaye inceda ukugcina iindlela zomoya zivulekile.

Umngcipheko we-SIDS wehla kakhulu malunga neenyanga ezi-6 ubudala, kulapho iKliniki yaseMayo icebisa ukuba kuqaliswe ukulunyulwa kwabantwana kwibinky, ngakumbi ukuba banosulelo lwendlebe. Ukusetyenziswa kwePacifier kunokonyusa umngcipheko wosulelo lwendlebe ephakathi, utshilo uGoodstein.Ngelixa umntwana omncinci angakwazi ukuyeka i-turkey ebandayo, umntwana omdala unokufuna ukubandakanyeka kwinkqubo yokuvumela ukuba i-pacifier ihambe.

Abazali bahlala betshintshela kwenye into ethuthuzelayo, njengengubo, utshilo uGoodstein. Okanye unokuzikhulula ngokuzisusa ngokwamanqanaba. Okokuqala ngexesha lokudlala, emva kwexesha lokulala, kwaye, ekugqibeleni, ixesha lokulala.

UJutta Gonzalez waseMzantsi San Jose kwafuneka enze ubuchule xa wayeqinisekisa intombi yakhe, uSophia, phantse iminyaka emi-4, ukuba yayilixesha lokuba anikezele.

Ndothukile xa ndithetha naye malunga nokuncama i-pacifier yakhe, kuba yayiyindlela yakhe yokukwazi ukuphumla nokulala, utshilo uGonzalez.

Xa wayeneminyaka emi-2, uSophia wayefuna iipacifiers ezintathu ngamaxesha onke. Enye emlonyeni wakhe kwaye enye ibambe esandleni ngasinye. Wabanika amagama, uKiki noCoco, waza wawathambisa ebusweni bakhe ukuze azole, utsho uGonzalez.

Ngeenyanga ezi-3 nezintandathu, yayilixesha lentetho.

Ekugqibeleni ndamxelela ukuba i-fairy pacifier yayiza kuza kwaye ibathathele abantwana abancinci abanokubafuna, kodwa ukuba wayeza kushiya isipho endaweni yoko, uGonzalez uthi.

Ikhithi yokupeyinta ubuso awayeyipeyinta uSophia yavela, kwaye akazange aphinde azicele iibhinki zakhe kwakhona. UGonzalez akazange akhululeke.

Ndicinga ukuba abazali banokuyoyika imini abathi (i-pacifiers) bathathwe ngaphezu kwabantwana, utshilo uGonzalez. Ndandicinga ukuba siza kuba nobusuku obuninzi bokungalali phambi kwethu.

Umphumo opholileyo

Ngamabali afana nakaGonzalez enza ugqirha wabantwana odla umhlala-phantsi u-Alameda uNorman Lewak ukholelwa ukuba ukusetyenziswa kwe-pacifier kuphantse kube ngumcimbi wempilo yengqondo kunomzimba.

Abasetyhini basemqolombeni bacinge ukuba umntu uphume kwangoko, ukuba ukuncanca i-rag kuyabathoba iintsana zabo, utshilo uLewak, unjingalwazi wezonyango lwabantwana kwi-UCSF's School of Medicine. Andazi ukuba i-pacifiers idityanisiwe njani kusulelo lwendlebe, kwaye imiba yamazinyo iba yingxaki kuphela ukuba umntwana utyhala ulwimi lwakhe.

Unyana kaCarolyn Pasquarella, u-Chance, wayengumntwana obuthathaka, ogqithiseleyo kunye no-colicky ukususela kumzuzu wokuzalwa. Ukumthomalalisa, umama waseSunnyvale wasidala kwakhona isibeleko kwasekuqaleni.

Sasinoomatshini bengxolo abamhlophe behamba ngalo lonke ixesha, benxiba i-swaddling kunye ne-pacifier yakhe, uBubby, utshilo.

Ithuba liphantse libe yi-3 kwaye usasebenzisa i-pacifier yakhe. Unjalo nomninawa wakhe oneenyanga ezili-11 ubudala, uBrenden, nangona ukuncamathela kwakhe kungenamandla njengeChance. Okwangoku, uPasquarella uyanqanda ukuyisusa koyena mncinci, utshilo.

Mhlawumbi unokuhamba ngaphandle kwayo, kodwa nabantwana ababini abancinci nabasebenza ixesha elizeleyo, ndiyakhetha amadabi am, utsho. Xa ndibona umntwana oneminyaka emi-4 ehamba nomnye, ndiye ndicinge, ‘Kutheni esenayo nje loo nto?’ Kodwa mhlawumbi ndiya kuba nguloo mzali. Kwenza ubomi bube lula kubo.

I-Pacifier 101

Linda de ukuncancisa kuqiniswe kakuhle. I-American Academy of Pediatrics incoma ukwazisa i-pacifier xa umntwana wakho enenyanga enye ubudala.
Musa ukusebenzisa i-pacifier njengomgca wokuqala wokukhusela. Zama utshintsho kwindawo okanye iseshoni yokugungqa kumntwana okhalayo. Ukuba umntwana ulambile, zama ukumondla.
Khetha iqhekeza elinye, i-dishwasher-ekhuselekileyo eyahlukeneyo. Iipacifiers ezenziwe ngamaqhekeza amabini ziyingozi yokukrwitshwa ukuba ziyaphuka. Nje ukuba umntwana wakho azinze kwimilo kunye nokuqina kwe-pacifier oyithandayo, gcina ii-backups.
Vumela umntwana wakho abeke isantya. Ukuba i-pacifier iwa emlonyeni womntwana wakho ngelixa elele, musa ukuyibuyisela.
Yazi ixesha lokutsala iplagi. Ukuba usulelo lwendlebe luyinkxalabo, lunyulwe umntwana wakho kwi-pacifier kwiinyanga ezintandathu ubudala. Uninzi lwabantwana luyayeka ukusebenzisa i-pacifiers ngokwabo phakathi kweminyaka emi-2 kunye ne-4.

- Mayoclinic.com
Choice Umhleli Ukuba